فراخوان پرداخت حق عضویت در انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران
 
با سلام و عرض ارادت خدمت همکاران اینترونشنال کاردیولوژیست مقیم ایران یا خارج از کشور.
حق عضویت پنج ساله انجمن پانصد هزار تومان(صد هزار تومان سالیانه) تصویب شده است.
در ازای این مبلغ حق عضویت هم کارت عضویت های جدید بزبان انگلیسی و فارسی تقدیم همکاران خواهد شد و هم در سایت جدید انجمن امکان دسترسی به ۱۲ مجله بین المللی قلب و‌عروق و اینترونشن برای اعضایی که حق عضویت خود را پرداخت فرموده اند فراهم خواهد شد. ضمنا طبق اساسنامه انجمن هم تداوم عضویت اعضا منوط به پرداخت حق عضویت سالیانه می باشد.
 
عزیزان و بزرگواران همکار لطفا با پرداخت هر چه سریعتر این حق عضویت همکاران خود  در هیات مدیره انجمن اینترونشنال کاردیو لوژی ایران را در انجام وظایفی که شما بعهده آنان گذاشته اید یاری و مساعدت فرمایید.
در ذیل این فراخوان شماره حساب و‌نحوه اعلام واریزی به انجمن تقدیم میگردد.
 
پیشاپیش از همکاری همه عزیزان کمال تشکر و قدردانی را می نماییم
 
 
هیات مدیره انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران