موضوع
تاريخ
   

Catheter based thrombolysis, a case based approach

1399/12/14 لينك مشاهده و دانلود وبينار  
Case based Panel Discussion on Complex CTO Intervention 1399/11/2

لينك مشاهده و دانلود وبينار - پارت 1

لينك مشاهده و دانلود وبينار - پارت 2

مشاهده پوستر
Case based Panel Discussion on Below the Knee Intervention 1399/9/20 لينك دانلود وبينار مشاهده پوستر
Case based Panel Discussion on Primary PCI 1399/8/1   مشاهده پوستر
PCI on SVG 1399/6/13 لينك دانلود وبينار مشاهده پوستر
Guidewire Selection in CTO Angioplasty 1399/4/26   مشاهده پوستر